Outdo yourself 2014

2014 Outdo Yourself Reading Challenge
Hosted by The Book Vixen

Rules in short: read more than the previous year!

I sign up for level      Getting my heart rate up – Read 1–5 more books

Progress:
 1.  White Thirst - Mike Anka 
 2.  The Secret of the Orange Cat - Z.K.Slaby and others
 3.  The Cat and the Black Daffodil - Al Toro 
 4.  Witch's Bounty - Ann Gimpel 
 5.  Skyskipper: The ballad of Bailey Jo - Lexa Roi Clarke 
 6.  The Cursed Cup - Lora Lazar 
 7.  Unmasking the knight - Terri Lyndie 
 8.  The Host - Stephenie Meyer 
 9.  Ted saves the world - Bryan Cohen 
 10.  Goosebumps (trio of stories) - R.L.Stine 
 11.  Warriors of Poseidon (Containing two novellas - Wild Hearts in Atlantis & Shifter's Lady) - Alyssa Day 
 12. Earthwalker (The Seduction of Declan Holmes) - Lexa Roi Clarke
 13. Mind me, Milady - Ann Rothman and Kenneth Hicks 
 14. Thunder: The Sadows are Stirring - Hannah Sullivan 
 15. "Tender triumph" - Ruth Roberts
 16. Pools - S.C.Bryce 
 17. All our yesterdays - Cristin Terrill 
 18. The Greyfriar - Clay Griffith and Susan Griffith 
 19. Changeless - Gail Carriger

~~

"Надмини се!"


Хост:The Book Vixen 

Правилата накратко: да прочетем повече книги от предишната година!
Записвам се за ниво "Разтупка ми се сърчицето" - 1-5 книги повече

Напредък:
 1. "Бяла жажда" - Майк Анка
 2.  "Тайната на оранжевата котка" - З.К.Слаби и др. 
 3.  "Котаракът и черният нарцис" - Ал Торо 
 4.  "Дарът на вещицата" - Ан Гимпел 
 5.  "Скайскипър: балада за Бейли Джо" - Лекса Рой Кларк 
 6.  "Чашата на проклятието" - Лора Лазар 
 7.  "Рицарят без маска" - Тери Линди 
 8.  "Скитница" - Стефани Майър 
 9.  "Тед спасява света" - Брайън Коен 
 10.  "Призрачни истории" - Р.Л.Стайн 
 11.  "Войните на Посейдон" (две новели) - Алиса Дей 
 12. "Внимавай, милейди" - Ан Ротман и Кенет Хикс
 13. "Бродяга (Съблазняването на Деклан Холмс) - Лекса Рой Кларк 
 14. "Гръм: сенките се раздвижват" - Хана Съливан 
 15. "Нежен триумф" - Рут Робъртс 
 16. "Езера" - С.К.Брайс 
 17. "Всички наши вчерашни дни" - Кристин Терил 
 18. "Грайфрайър" - Клей Грифит и Сюзън Грифит
 19. "Неизменна" - Гейл Каригер
 20.  
 21.  

Коментари

Популярни публикации от този блог

[book review] "Книгата за математиката" - Клифърд Пиковър

[book review] "Срив" - Б.А.Парис [book club]

[book review] "Физика на невъзможното" - Мичио Каку