Book promo: "Забранено изкушение"/ Forbidden temptation


Заглавие: "Забранено изкушение"
Автор: Аня Сноу

 
Те бяха родени от мрака и го носеха в себе си... За своя господар – и воини, и оръжия, предводители на най-страшната армия – от най-низките и презрени грехове и страсти, дремещи дълбоко у всеки човек. Седем гряха, насъскващи от сенките; но те самите прегрешиха пред своя създател, и той ги захвърли на мъките, на които те иначе обричаха слабите души...
Сами сред мрака и болката, само едно ги спираше да се загубят и забравят кои са... Гняв. Гняв им помагаше да запазят разума си; Гняв не им позволяваше да изгубят надежда за спасение.
Защото Гняв беше първият от тях. Първият от седемте смъртни гряха. Сега той е намерил път към спасението и ще поведе след себе си и останалите. Но планът да живеят кротко и тихо в света на хората съвсем не е така лесно изпълним, както изглежда отначало. Дрязги и междуособици, страховити способности, неукротявани от векове, сега заплашват да се възпламенят при най-малката искра и да докарат хаос в крехкия смъртен свят. Но насред този хаос, Гняв сякаш намира зрънце разум. Дали това е истина? Дали думи като „любов“и „семейство“ най-накрая могат да придобият смисъл дори за някой като него?
Дали Гняв ще съумее да опази това, което е намерил? Защото назрява битка. Бягството им няма да остане ненаказано. Още веднъж Гняв ще трябва да поведе битката... като този път залозите са по-високи от всякога...
 Едно ново допълнение към жанра на ърбън фентъзите и свръхестествения романс, този път обаче неограничаващо се до вампирите и върколаците, с които сме свикнали. "Забранено изкушение" обаче запазва най-доброто и отличителното от жанра - страстта и стремежа към любов, който води героите, независимо кои са и откъде са тръгнали.

Издателството много точно описа книгата като "червена искряща тухличка" , което е възможно най-готиното описание, особено комбинирано с обещанието да я видим на пазара за деня на влюбените. Аз лично нямам търпение да прибавя тази тухличка към библиотеката си!

~~

Title: Forbidden temptation
Author: Anya Snow
They were born from darkness and carried the dark deep within themselves. For their master they were warriors as well as weapons, leading the most terrifying army – one of the sins and desires most low and despicable, sleeping deep inside every man. Seven sins, whispering from the shadows; but when they sinned in front of their creator, he threw them in the pits of hell, among flames and agony.
Alone in the darkness and the pain, one thing only kept them alive. Anger. Anger helped them stay sane. Anger didn't let them lose hope.
Because Anger was the first of them. The first sin. Now he has found a way out and plans to lead them all. But the plan to live quietly among the humans turns to be much harder to follow than expectedd. Clashes and fights, horrifying abilities on the loose after centuries being kept low, are threatening the fragile human world.
But in all this chaos, Anger finds something. Could this be true? Is it possible for words like “love” and “family” to become something real even for someone like him?
Would Anger be able to keep what he had found?
Because war is coming. Their escape won't go unpunished. Once more Anger will have to lead the sins in battle... and this time the stakes are higher than ever.

An exciting new addition to the genre of urban fantasy and supernatural romance coming out just for Valantine's day!

Коментари

Популярни публикации от този блог

[book review] "Книгата за математиката" - Клифърд Пиковър

[book review] "Срив" - Б.А.Парис [book club]

[book review] "Физика на невъзможното" - Мичио Каку