Fur and Fangs 2014


Hosted by Novel Heartbeat

Rules in short: to read as many books with vampires and werewolves (other shifters count too) as you can. You set your own goal and I'd say 12 as I signed the vampire only challenge for 10 books
 1.  Warriors of Poseidon (Containing two novellas - Wild Hearts in Atlantis & Shifter's Lady) - Alyssa Day 
 2. Atlantis Unleashed - Alyssa Day
 3. The Greyfriar - Clay Griffith and Susan Griffith 
 4. The Wolfman - Johnatan Maberry 
 5. Changeless - Gail Carriger 
 6. Blameless - Gail Carriger 
 7. Heartless - Gail Carriger

~~~

Козина и зъби


Правилата накратко: тук влизат всички книги за вампири и върколаци (други видове шифтъри също се броят). Сам определяш нивото си, и аз се спирам на 12, тъй като за само вампирското предизвикателство са нужни 10. 
 1.  "Войните на Посейдон" (две новели) - Алиса Дей 
 2. "Освобождението на Атлантида" - Алиса Дей 
 3. "Грайфрайър" - Клей Грифит и Сюзън Грифит 
 4. "Човекът вълк" - Джонатан Мабъри 
 5. "Неизменна" - Гейл Каригер 
 6. "Невинна" - Гейл Каригер 
 7. "Безсърдечна" - Гейл Каригер

Коментари

Популярни публикации от този блог

Топчест пътеводител за Алеята на книгата

Летен четатон

[challenge] Серийно предизвикателство 2020