New Authors 2014

Hosted by Literary Escapism

Rules in short: read authors that are new to you. They don't jave to be debuting

I sign up for 25 new authors in 2014

Progress:
 1.  White Thirst - Mike Anka 
 2.  The Secret of the Orange Cat - Z.K.Slaby and others
 3.  The Cat and the Black Daffodil - Al Toro 
 4.  Witch's Bounty - Ann Gimpel 
 5.  Skyskipper: The ballad of Bailey Jo - Lexa Roi Clarke 
 6.  The Cursed Cup - Lora Lazar 
 7.  Unmasking the knight - Terri Lyndie 
 8.  Ted saves the world - Bryan Cohen 
 9. Mind me, Milady - Ann Rothman and Kenneth Hicks 
 10. Thunder: The Sadows are Stirring - Hannah Sullivan 
 11. "Tender triumph" - Ruth Roberts
 12. Pools - S.C.Bryce
 13. All our yesterdays - Cristin Terrill 
 14. The Greyfriar - Clay Griffith and Susan Griffith 
 15. The Wolfman - Johnatan Maberry

~~~

"Нови автори"


Хост: Literary Escapism

Правилата накратко: през 2014 да се запознаем с произведения от нови автори. Не е задължително да дебютират сега, а просто да ги четем за първи път.

Записвам се за 25 нови автори.

Напредък:
 1.  "Бяла жажда" - Майк Анка
 2.  "Тайната на оранжевата котка" - З.К.Слаби и др. 
 3.  "Котаракът и черният нарцис" - Ал Торо 
 4.  "Дарът на вещицата" - Ан Гимпел 
 5.  "Скайскипър: балада за Бейли Джо" - Лекса Рой Кларк 
 6.  "Чашата на проклятието" - Лора Лазар 
 7.  "Рицарят без маска" - Тери Линди 
 8.  "Тед спасява света" - Брайън Коен 
 9. "Внимавай, милейди" - Ан Ротман и Кенет Хикс
 10. "Гръм: сенките се раздвижват" - Хана Съливан 
 11. "Нежен триумф" - Рут Робъртс 
 12. "Езера" - С.К.Брайс 
 13. "Всички наши вчерашни дни" - Кристин Терил 
 14. "Грайфрайър" - Клей Грифит и Сюзън Грифит 
 15. "Човекът вълк" - Джонатан Мабъри

Коментари

Популярни публикации от този блог

[book review] "Книгата за математиката" - Клифърд Пиковър

[book review] "Срив" - Б.А.Парис [book club]

[book review] "Физика на невъзможното" - Мичио Каку