Book bingo 2014

Hosted by Anne and Kristilyn

Rules in short: score as many bingos as you can by filling the chart with the books you read! For full explanations visit the host blog :)

B1 - one from the TBR pile -  The Secret of the Orange Cat - Z.K.Slaby and others
I4 -  All our yesterdays - Cristin Terrill
N1 Changeless - Gail Carriger
N2  Blameless - Gail Carriger;Heartless - Gail Carriger
G2 The Greyfriar - Clay Griffith and Susan Griffith
G3 Turkish gambit - Boris Akunin
G4 - mystery -  The Cursed Cup - Lora Lazar
G5 - Atlantis Unleashed - Alyssa Day
O1 -  Ted saves the world - Bryan Cohen
О2 -  Thunder: The Sadows are Stirring - Hannah Sullivan;Pools - S.C.Bryce

Книжно бинго


Хост:Anne and Kristilyn 

Правилата накратко: пълнейки квадратчетата със съответните прочетени книги, да направим колкото можем повече бингота

Б1 - една книга от ТБР -  "Тайната на оранжевата котка" - З.К.Слаби и др.
И4  "Всички наши вчерашни дни" - Кристин Терил
Н1 "Неизменна" - Гейл Каригер
Н2  "Невинна" - Гейл Каригер;"Безсърдечна" - Гейл Каригер
Г2 - "Грайфрайър" - Клей Грифит и Сюзън Грифит
Г3 "Турски гамбит" - Борис Акунин
Г4 - мистерия -  "Чашата на проклятието" - Лора Лазар
Г5 -  "Освобождението на Атлантида" - Алиса Дей

O1 -  "Тед спасява света" - Брайън Коен
О2 -  "Гръм: сенките се раздвижват" - Хана Съливан;"Езера" - С.К.Брайс

Коментари

Популярни публикации от този блог

[book review] "Книгата за математиката" - Клифърд Пиковър

[book review] "Срив" - Б.А.Парис [book club]

[book review] "Физика на невъзможното" - Мичио Каку