неделя, 24 януари 2016 г.

[book promor]Wolf’s Temptation - Release Blitz
Paranormal Romance
Date Published: January 23, 2016

 photo add-to-goodreads-button_zpsc7b3c634.png


In Wolf’s Temptation, Dawson Caedmon gets more than he bargains for when he agrees to help Alessia—a witch in peril—uncover a mystery surrounding her heritage. Their findings reek of danger, but Dawson will do anything in his power to keep Alessia from harm. His temptation may cost him his life. But is she or isn’t she truly his mate? Courting a witch and a perceived enemy could threaten the peace within the Pack. Is learning the truth worth the risks?


About the Author

National Bestselling author Ambrielle Kirk writes multicultural erotic romance. Her alter ego, Amber Ella Monroe, writes paranormal and fantasy stories with romantic elements. As a bestselling author in several sub-genres, she's 2012 Swirl Award winner and 2014 Romance of Novel Excellence (RONE) Award nominee in the paranormal categories. She's a PAN member of RWA, FF&P RWA, and co-founder and treasurer of CIM RWA.

She loves weaving tales where undying love is the main element. When she's not writing, she's plotting. When she's not writing or plotting, she's reading. Her reading and writing tastes varies between anything from alpha bad boys and billionaires to vampires and shifters. She's a thirty-something year old wife, mother, book hoarder, 90s music fan, earl grey tea drinker, dark roast coffee fiend, platform and stiletto shoe collector, Keurig lover, and martial arts/action movie fanatic.

Visit her on the web at booksbyambrielle.com or amberellabooks.com.

Contact Links


Purchase Link

 photo readingaddictionbutton_zps58fd99d6.png

събота, 23 януари 2016 г.

[book review] Dreamer of dreams/Мечтател на мечти

Заглавие: "Мечтател на мечти"
Автор: Рей Даколиас

Бележка: сборник разкази; копие за ревю от Инкспанд

​"Мечтател на мечти" (да, сериозно се замислих дали да не е "Сънуващият сънища", но накрая реших, че този вариант е по-подходящ) е колекция от четири разказа - два по-дълги, два по-къси, разказващи истории за вяра, любов, съзидание, наука - накратко, за вселената, за всичко видимо и невидимо, което ни заобикаля.
Тъй като видях в много други ревюта да започват с това, и аз ще спомена, че това не е първата ми среща с автора. Първата негова книга, която прочетох бе"Пазачи на портата" , където оцених богатия му стил, както и силната емоция, която открих в онези страници. "Пазачите" бе любопитен микс от ежедневния разказ с приказката и магическия реализъм, който бе интересен, но намерих, че между "магическото" и "реалното" лежеше твърде голяма бездна.
В "Мечтателя" обаче нещата плавно се преливаха. Всекидневното и свръхестественото се преплитаха по напълно естествен начин, законите на физиката и незнайни космически сили работеха заедно, за да изградят света зад тези 4 красиви истории.
Няколко думи за самите разкази, в случай че като мен предпочитате да знаете какво всъщност ще четете. "Обединение" разказва историята на млад мъж, който след среща със странни сили в гората сам придобива чудодейни умения, но се оказва, че не е единственият. В "Със скоростта на любовта" дори безбрежния мрачен космос не може да попречи на една влюбена жена да спаси съпруга си, а "Разширяващата се Земя" е хроника на един странен феномен през очите на най-обикновена двойка. Последният разказ, "Видението" ни среща с Бен - млад мъж, решил не само да не врява в нищо чудодейно, но и да го развенчае и за останалите. Точно на него обаче упорито се явява ангел, който преминава всички тестове, които младежът му поставя.
Първите три ми допаднаха най-много. "Обединение" бе най-сложният от разказите и беше натоварен с много богати и тежки описания. Това важи и за другите разкази, за стила на автора като цяло, но може би най-видно тук. Между историята за сблъсъка на две същества, надарени с незнайна мощ, която им позволява да разкъсат вселената и да я построят отново се прокрадваше нишката за любовта, която става основна във втората и третата история. Единственото ми оплакване за този разказ бе липсата на въпроси. Рималон, главният герой, бе така объркан в началото и очаквах да видя у него един порой от въпроси - как, къде, защо? Дори и да не получеше отговор, копнеех да ги видя - обичам героите да задават въпроси, защото това ги кара да изглеждат по-осъзнати, а не просто пионки в сюжета.
"Със скоростта на любовта" и "Разширяващата се Земя" са двете кратки истории в сборника, но те ме впечатлиха най-много. Тези две приказки са обвити в научно-фантастична обвивка, но, както споменах по-горе, в същността си са истории за любов, и то за такава, която може да устои както една остро настъпила, почти смъртоносна криза в първия случай; така и постепенната, задълбочаваща се промяна във втория. Разказите бяха научно-магични, и изключително приятно сгряващи, особено при разменените прегръдки и погледи и докоснати пръсти на героите в последните редове.
Последната история, тази за Бен и неговото видение, също не бе лоша - едно пътуване в човешкия мозък и неговите възприятия и вярвания. Просто не ми допадна толкова, колкото останалите, без задължително да свързвам това с нещо конкретно в нея, което не ми се е понравило или възмутило.
На няколко места говорих за стила на автора, и че той е доста многословен, дори понякога тежък. В случая с този сборник обаче, разказите и тяхната тематика успяха да го понесат, тук тази изразност и орнаментираност се вписваше в историите за първичния космос, от който Рималон ражда нова вселена, или за силата на любовта. Докато в "Пазачите" този стил ми беше не на място - нито в ежедневието на училището, където са развиваше тамошната история, нито в приказно-кошмарния свят по-късно; тук думите си паднаха точно и ми беше доста по-приятно да ги чета. Все пак трябва да кажа, че тъй като изказът бе един и същ, и еднакво висок навсякъде - както в авторския наратив, така и в репликите на всички герои, това в известна степен ги лиши от индивидуалност.
В заключение, беше ми наистина приятно да чета тези разкази, дори изненадващо много, затова и давам 5 звездички на "Мечтателя"

Title: Dreamer of dreams
Author: Ray Dacolias

Note: short story collection, review copy from Inkspand

"Dreamer of dreams" is a collection of four stories - 2 shorter and 2 longer - that discuss the topics of faith, love, creation, science. In short - the universe, everything seen and unseen around us.
Since I saw most people mentioning it, I must say too that this is not my first encounter with the author. When I read his book for a first time, I appreciated the rich style of the narrative, as well as the sincere emotion I found in those pages. That book - Guardians at the gate - had a very original go on the sub-genres of fairy tale retelling and magical realism, but I thought the gap between the "magical" and the "real" events too big and harsh.
Here however, things went much more smoothly. The mundane and the supernarutal blended easily together, the laws of physic and cosmic powers worked together in the building of the world and result was those four beautiful stories.
Few words about them, in case you are like me and prefer to now what the book is actually about. The first story, "Unification" tells about a young man who, after a strane encounter, acquires supernatural powers - but he is not the only one. In "Traveling at the speed of love" even the dark depths of the cosmos can't stop a woman in love who wants to save her man. "The expanding Earth" is a chronicle of a weird event and how one ordinary couple is handling it. And lats, "Vision" is the story of a young man, unbeliver by choice, who is however haunted by a vision who seems to pass all hist tests.
The first three I liked the best. "Unification" was the most complex of the stories and also had beautiful visuals - things I could almost see, taste, feel. The theme of love that can stand everything was also present here, before becoming the centre of the second and third stories. In "Unification" I only wished that Rymalone - the main character - asked more questions, even if there were to be left without answers. He was so confused in the beginning and I thought he would be going back in his mind to ask the what, the why, the how this has happened.
"Traveling at the speed of love" and "The Expanding Earth" are the two shorties in this volume, but they impressed me the most. As I mentined above, these are, in the core, stories about love. Love that can withstand a sharp crisis or a lenghty weirdness. Those were simply wonderful and heart warming, and in the same time I really liked the main event in the background.
The last story, the tale of Ben and his Visions was interesting too, a journey in the human mind. I can't point any weak point in it, it is just I liked the rest better.
The author's style really suited the stories here. As I mentioned, he has a very eloquent way of writing. Here the themes, the stories seemed to handle this better than in the "Guardians". I fully enjoyed the narrative but it felt as all the characters had the same voice, style and manner of speaking. I wish they were more diversed.
Overall it was a beautiful set of stories and I had great time with them. I can recomend them to fans of magical realism, sci-fi and of course everyone who wants to try something new.5 stars from me

неделя, 10 януари 2016 г.

[book review]Backwards Christmas/Коледа наопаки

Заглавие:"Коледа наопаки"
Автор:Брук Уилямс

Бележка: копие за ревю от Инкспанд​"Коледа наопаки" беше симпатична кратка история, идеална за някоя уютна вечер покрай празниците.
В едно градче на Южния полюс, Коледа се празнува наобратно - елхите висят от тавана, имелът е нарисуван на земята, вместо да виси, а хората носят на дядо Коледа подаръци, вместо да получават.Но точно коледният сезон, и коледните традиции и вярвания разделят Ноел и Крис. Ноел развежда туристите в градчето, и искрено вярва в смисъла на празника, докато Крис се е отказал от него преди точно 5 години - когато родителите, дълги години играли ролята на дядо (и баба) Коледа, умират, докато носят събраните от хората подаръци на деца в нужда.
Доста любопитната идея за обърната Коледа бе причината да избера тази книжка. Звучеше много симпатично в анотацията, и наистина беше така! Тези първи глави от историята, където обясняваха всичките детайли и елементи на Коледата наопаки направо ме изкушиха и аз да пробвам някоя година да провеся елхата от тавана (за да може всеки да стигне звездата на върха ѝ и да няма пренебрегнати). Това бе сигурно любимата ми част от новелетката и се разочаровах малко, когато по средата на книгата този елемент бе буквално забравен. Именно той караше историята да изпъкне сред всички останали коледни приказки за вяра, смисъл и събрани любови, и наистина се надявах да остане осезаем по дължината на цялата история, и защо не да има по-голяма роля в развръзката на отношенията между Крис и Ноел.
Да се върнем отново към главните герои. Когато започнах книгата, веднага харесах Ноел, но сякаш нямах толкова доверие на Крис - страх ме беше да не изпорти работите. (Тук ще направя лирическо отклонение и ще спомена, че много се израдвах на начина, по който авторката бе кръстила абсолютно всички герои от историята с някакво коледно име, та чак до кучето на Крис, което се казваше Рудолф). Та, но в течение на историята симпатиите ми се промениха. Наистина заобичах Крис. Той бе мил, и грижлив, и някой, на когото наистина може да се разчита - той показа неведнъж, че не оставя отношението си към празника да го провали за останалите хора (съгласявайки се да помогне на Ноел, заемайки кучетата си всяка година). А може би любимата ми сцена с него бе, когато Рудолф си изкълчи крака в бурята, и Крис веднага го метна вътре в шейната и се впрегна сам - без дори за миг през ума да му мине мисълта да го остави и да се спаси сам Да, вярно, че беше кисел на моменти, но в случая това бе разбираемо.Колкото до Ноел - харесвах я, но наистина ми се стори твърде изискваща и егоистична. Нейното мото бе "Трябва да вярваш, за да бъдеш до мен", а не "Застани до мен, и ще те науча да вярваш", което според мен бе по-правилния подход. Тя искаше голямо Коледно чудо, което да върне вярата на Крис - и го получи, вярно. Но същият резултат можеше да се получи от редица малки чудеса, стъпка по стъпка, ако бе подкрепила Крис и му бе позволила да направи промяната малко по малко, с неговото си собствено темпо, а не отведнъж.
Все пак, бяха сладка двойка, и наистина им стисках палци да се справят с различията си. Имаше някои доста забавни моменти, които включваха и полезен домашен трик (нямах идея, че лакочистителят може да се ползва затова. Със сигурност ще си го запиша!). Имаше и немалко драма и борба, преди да се стигне до очаквания коледен щастлив завършек. Стилът на авторката също бе много лек и приятен. Така че мога да препоръчам книжката, особено на хора, които обичат по-изчистените романтични истории, или такива, които си търсят модерна коледна приказка, за да подгреят за празниците - или след тях, като мен. Единственото ми друго оплакване е, че книжката наистина е тънка - около 40 страници, и цената ѝ в Амазон от 3.50 долара ми се вижда висока - едва ли бих си я купила, ако нямах възможност да я взема за ревю.Title: Backwards Christmas
Author: Brooke Williams

Note: review copy from Inkspand

"Backwards Christmas" was a cute short story, perfect for a cozy evening in the holiday season.
In a city on the South Pole, Christmas is celebrated backwards - trees dangle from the ceiling, holly is on the floor, and people give Santa gifts. But exatcly the Christmas season is what tears Noelle and Chris apart - the first truly beilieves in Christmas while the latter has given up on it 5 years ago after the death of his parents.
The very curious concept of the "backwards Christmas" is what prompted me to pick this book. It sounded so cute in the blurb and indeed it was! I loved the beginning of the novelette, where it was explained how exactly to turn your Christmas backwards and it really tempted me to try some of those ideas next year. This was probably my favourite part of the novelette and I was rather disappointed that half through the book this aspect of the story seemed to be completely forgotten. This was one of the main details that made the novel original and intriguing. I wished it was developped further and maybe even to play a more important role in the final outcome of the relationship between the characters.
Speaking of the characters, I started the novel really liking Noelle and kind of not trusting Chris. (Just a moment here to mention that I really appreciate the very clever use of names all over! Rudolph the dog? The Furst Noelle? Brilliant!) My feelings turned... backwards as the story went. I really loved Chris. He proved to kind and caring, and reliable. Yes, he ws bitter, but his feelings were understandable. Probably my favourite scene with him was when Rudolph got hurt and he never even thought of leaving him. As for Noelle, I still liked her but I did find her too demanding at one point. She was all "You need to believe in order to stand next to me" while I would rather it to be "Come stand by my side and I will help you believe". She wanted a big Christmas miracle and she got it. But I can't help but think that the same result could have been achieved with a series of smaller miracles, step by step restoring the faith if she hadn't push Chris away like this and instead supported him to go with his own pace.
They were a cute couple tho, and I was rooting for them to make it through. There were some really fun and adorable moments that made me smile, as well as a clever tip (I didn't know you could use nail polish remover for this. I'll be sure to take a note). The story was engaging with a twist of danger but a great happy ending. The writing was very neat too and a pleasure to read. So I would def recommend it, especially to lovers of clean, christian romance or simply everyone in search of a nice, short Christmas story to get in a mood for the holidays. It is indeed short tho - about 40 pages, and I'm not sure if I would have paid the full price of about 3.50 if I wasn't able to get it for review.


Template by:
Free Blog Templates