Finished challenge: Free reads 2013


One of my favourites challenges ever :) Before doing the wrap up, a big thanks to anyone who makes it possible - giveaway-doers, authors, publishers and people who know that books make the best gifts :)

The Main Rule: Read books you’ve received without purchasing and you haven’t read yet. Books include gifts, ARCs, prizes, rescue books, but does not include library or other loaned books, and yes you can read new releases.

I sign up for level  On The Cheap – Choose 15 books to read
 1. Bloody Mary - J. A. Konrath (won)
 2.  To love with eyes wide open - Jorge Bukay (present from high school)
 3.  Twelve days/Yound 80 - Marjie Myers (for review)
 4.  Untouchable - Kristian Malinov (won)
 5.   Disconnect - Imran Siddiq (for review)
 6. Everville: The first pilar - Roy Huff (for review)
 7. My name was Bert - LeAnn Perman (for review)
 8.  The Prince of Exiles - Hal Emerson (for review)
 9.  The Big adventure of the Little Gremlin - Nicola Raikov (for review)
 10.  Guardians at the gate - Ray Dacolias(for review)
 11.  Behold a dark mirror - Theophilus Axxe (for review)
 12. Rusty nail - J.A.Konrath (won)
 13. Paharoh's magiciah - Peter Tushkov (freebie)
 14.  The hangman's replacement - Taona Dumisani Chiveneko (for review)
 15. The prodigal - Michael Hurley (for review)
 16.  Atlantis awakening - Alyssa Day (won)
 17. Amish summer - Kristina Ludwig (free download from Amazon)
 18. Disassemble - Imran Siddiq (for review)
 19. Beware the hawk - A.J.O'Connell (won)
~~~
"Безплатното" предизвикателство - книги, които не сме закупили - а сме спечелили, подарили са ни и т.н. Как да не го обичам - кара ме да се чувствам толкова пестелива (за разлика от TBR) . Преди финала обаче, едно голямо благодаря на на всички организатори на конкурси, автори и издатели, които са предоставяли книгите си за ревю или безплатно, както и на всички, които знаят, че книгите са най-хубавите подаръци :)

Записвам се за ниво "Минавам евтино - 15 книги"
 1. "Да се обичаме с отворени очи" - Хорхе Букай (подарък от гимназията)
 2.  Блъди Мери - Дж. Е. Конрат (спечелена)
 3.  Дванадесет дни"/"Млади 80" - Марджи Майърс (ревю)
 4.  "Недосегаем" - Кристиян Малинов (спечелена)
 5. "Евървил: Първият стълб" - Рой Хъф (ревю)
 6. "Моето име беше Бърт" - ЛиАн Перман (ревю)
 7. "Разединени" - Имран Сидик (ревю)
 8.  "Принцът на изгнаниците" - Хал Емерсън (ревю)
 9.  "Голямото приключение на малкото таласъмче" - Никола Райков (ревю)
 10.  "Пазачи на портата" - Рей Даколиас (ревю)
 11. "Съзирам в тъмно огледало- Теофилус Акс (за ревю)
 12. "Ръждив пирон" - Дж.Е.Конрат (спечелена)
 13. "Магьосникът на фараона" - Петър Тушков (безплатна)
 14.  "Заместникът на палача" - Таона Думисани Чивенеко (ревю)
 15. "Блудинкът" - Майкъл Хърли (ревю)
 16.  "Пробуждането на Атлантида" - Алиса Дей (спечелена)
 17. "Амишко лято" - Кристина Лудвиг (безплатна от Амазон)
 18. Disassemble - Imran Siddiq (ревю)
 19. "Пази се от сокола" -А.Дж.О Конъл (спечелена)

Коментари

Популярни публикации от този блог

[book review] "Книгата за математиката" - Клифърд Пиковър

[book review] "Срив" - Б.А.Парис [book club]

[book review] "Физика на невъзможното" - Мичио Каку