Finished challenge: Quick fix 2013

Hosted byJessie's book place

Goal:This is a challenge about reading books with less than 300 pages.
 • Books such as MG/YA, graphic novels/manga, audio, rereads, can count toward your goal.
  • *Updated* Anthologies and short stories count as well.
Level: Paperclips: 10 books

Reviews: If we want to.
Totals:

 1. The alien from Dolna Mitropoliya - Petar Marchev - 135 p
 2. To love with eyes wide open - Jorge Bukay - 258
 3.  Twelve days/Yound 80 - Marjie Myers- 78 (pdf file)
 4. Disconnect - Imran Siddiq - 277
 5. Everville: The first pilar - Roy Huff - 230
 6. My name was Bert - LeAnn Perman - 67
 7.  Dangerous games - Anya Snow & Scarlet White  - 125
 8.  The thin line - Anya Snow & Scarlet White- 125
 9.  The Big adventure of the Little Gremlin - Nicola Raikov
 10.  Sanguis  - Aleksandrina Ghelezova- 287
 11.  Guardians at the gate - Ray Dacolias - 258
 12.  Anima - Aleksandrina Ghelezova - 224
 13.  Full Moon - Blandings castle #7 -  P.G.Wodehouse  - 272
 14. Bilbo's last song - J.R.R.Tolkien - 32
 15. The red box - Rex Stout - 266
 16. The Silurian Gift - Mike Tucker - 122
 17. I am the Messanger - Markus Zusak - 276
 18. Ice queen - Alice Hoffman - 176
 19. Ronja, the Robber's daughter - Astrid Lindgren - 168
 20. Amish summer - Kristina Ludwig - 56
 21. White crow  - Markus Sedgwik - 262
 22.  A Pelican at Blandings - P.G.Wodehouse - 224
 23. Disassemble - Imran Siddiq - 261
 24. Wish List - Eoin Colfer - 192
 25. Slide - Jill Hathaway - 224
 26. A Brief History of Time - Stephen Hawking - 212
 27. Florence and Giles - John Harding - 272
 28. InterWorld - Neil Gaiman - 239
 29. The Curious Incident of the Dog in the Night-Time - Mark Haddon - 286
   

~~

Предизвикателство "Бърза поправка":)
Цел: - предизвикателство за книги с по-малко от 300 страници. Манга, аудио, препрочитания, сборници с разкази също се броят.

Ниво: Кламер: 10 книги
Ревюта: по желание

Краен резултат:)

 1.  Извънземното от Долна Митрополия - Петър Марчев - 135
 2. "Да се обичаме с отворени очи" - Хорхе Букай - 258
 3.  Дванадесет дни"/"Млади 80" - Марджи Майърс - 78 (pdf file)
 4. "Евървил: Първият стълб" - Рой Хъф - 230
 5. "Моето име беше Бърт" - ЛиАн Перман - 67
 6. "Разединени" - Имран Сидик - 277
 7.  "Опасни игри" - Аня Сноу и Скарлет Уайт- 125
 8. "Тънката граница" - Аня Сноу и Скарлет Уайт - 125
 9.  "Голямото приключение на малкото таласъмче" - Никола Райков- 56
 10.  "Кръв"  - Александрина Железова 
 11.  "Пазачи на портата" - Рей Даколиас - 258
 12. "Душа"Anima - Александрина Железова - 224
 13.  "Пълнолуние в Бландингс" -П.Г.Удхаус  - 272
 14. Bilbo's last song - J.R.R.Tolkien - 32
 15. "Червената кутия" - Рекс Стоут - 266
 16. "Дарът на силурианците" - Майк Тъкър - 122
 17. "Аз съм пратеникът" - Маркъс Зюсак - 276
 18. "Ледената кралица" - Алис Хофман - 176
 19. "Роня, дъщерята на разбойника" - Астрид Линдгрен - 168
 20. "Амишко лято" - Кристина Лудвиг - 56
 21. "Бялата врана" - Маркъс Седжуик -  262
 22. "Пеликан в Бландингс" - П.Г.Удхаус - 224
 23. Disassemble - Imran Siddiq - 261
 24. "Списък с желания" - Оуън Колфър - 192
 25. "Чужди очи" - Джил Хатауей" - 224
 26. "Кратка история на времето" - Стивън Хокинг - 212
 27. "Флорънс и Джайлс" - Джон Хардинг - 272
 28. InterWorld - Neil Gaiman - 239
 29. The Curious Incident of the Dog in the Night-Time - Mark Haddon - 286

Коментари

Популярни публикации от този блог

[book review] "Книгата за математиката" - Клифърд Пиковър

[book review] "Срив" - Б.А.Парис [book club]

[book review] "Физика на невъзможното" - Мичио Каку