Finished challenge: The Chunkster challenge 2013

January 1 - December 31, 2013

Definition of a chunkster:
A chunkster is 450 pages or more of ADULT literature, whether non-fiction or fiction. A chunkster should be a challenge.
I signed up for

The Chubby Chunkster – this option is for the readers who want to dabble in large tomes, but really doesn't want to commit to much more than that. FOUR Chunksters is all you need to finish this challenge.
 
This challenge clearly states that reviews are not mandatory (tho recommended ^^ "") Woo-hoo!
  Totals:
 1.  The war of the flowers - Tad Williams - 740
 2.  Lover mine - J.R.Word - 528
 3.  The hangman's replacement - Taona Dumisani Chiveneko - 492
 4. Lover unleashed - J.R.Ward - 484
 5. The unquiet - John Conolly - 592
 6. The black angel - John Connolly - 576
 7. Lover reborn - J.R.Ward - 572
~~~~
  През 2012 не посмях да се включа в това така наречено "дебело предизвикателство", където акцентът пада върху по-обемните книжки с над 450 страници. Но през 2013 реших да се пробвам, още повече, че тук черно на бяло си пишеше, че ревютата не са задължителни макар че са пожелателни :)
Записах се на ниво "Не дебел, а пухкав" (поне така си го преведох :) - 4 книги
Прогрес: 
 1.  "Войната на цветята" - Тад Уилямс - 740
 2.  "Единствена любов" - Дж.Е.Уърд - 528
 3. "Заместникът на палача" -Таона Думисани Чивенеко - 492
 4. "Неукротима любов" - Дж.Р.Уърд - 484
 5. "Нечестивци" - Джон Конъли - 592
 6. "Черният ангел" - Джон Конъли - 576
 7. "Преродена любов" - Дж.Р.Уърд - 570

Коментари

Популярни публикации от този блог

Летен четатон

[challenge] Серийно предизвикателство 2020

[challenge] Книжно БИНГО 2020