Paranormal reading challenge

paranormalficTN
Hosted by Reading with martinis
This challenge is all about Paranormals.Like the hostess says: Do you love zombies, vampires, werewolves, witches, and everything else that goes bump in the night? Well, I do!
And I sign up for level Spooked – 6 books

Progress:
 1.  Twelve days/Yound 80 - Marjie Myers
 2.  Untouchable - Kristian Malinov
 3.  Dangerous games - Anya Snow & Scarlet White
 4.  The thin line - Anya Snow & Scarlet White 
 5.  Atlantis rising - Alyssa Day 
 6.  Lover mine - J.R.Word 
 7.  Sanguis  - Aleksandrina Ghelezova 
 8.  Anima - Aleksandrina Ghelezova
 9.  Guardians at the gate - Ray Dacolias


 Това е още едно обединяващо предизвикателство, този път за всички книги със свръхестествен елемент. Записах се за първо ниво - 6 книги.

Напредък:
 1.  Дванадесет дни"/"Млади 80" - Марджи Майърс
 2.  "Недосегаем" - Кристиян Малинов
 3.  "Опасни игри" - Аня Сноу и Скарлет Уайт
 4.  "Тънката граница" - Аня Сноу и Скарлет Уайт 
 5.  "Възраждането на Атлантида" - Алиса Дей 
 6.  "Единствена любов" - Дж.Е.Уърд 
 7.  "Кръв"  - Александрина Железова 
 8.  "Душа" - Александрина Железова
 9.  "Пазачи на портата" - Рей Даколиас

Коментари

Популярни публикации от този блог

[book review] "Книгата за математиката" - Клифърд Пиковър

[book review] "Срив" - Б.А.Парис [book club]

[book review] "Физика на невъзможното" - Мичио Каку