In the middle challenge

Hosted by Rachel Turns pages

This cute challenge is about books which length is between 300 and 400 pages. The hostess is right - it is just not fair that they don't have a challenge, when the tinies and the chunkies have :)
I sign for level  Cruising through the pages: 5-10 books. I may go higher through the year, but truth is, I have no memory about how long exactly are most of the books on my TBR pile.

Progress:
  1.  Bloody Mary - J.A. Konrath - 358 pages
  2.  Untouchable - Kristian Malinov- 350
  3. Leviathan - Scott Westerfield- 376
  4. The Prince of Ravens - Hal Emerson  - 356
  5.  Atlantis rising - Alyssa Day-376

Това симпатично предизвикателство е за книги, дълги между 300 и 400 страници. Организаторката правилно отбелязва, че просто не е честно те да си нямат предизвикателство, след като и тънките, и дебелите си имат свое. И така, аз се записвам за ниво между 5-10 книги. Може и по-нагоре да стигна, но тъй като нямам спомен колко дълги точно са повечето книги, които вече съм си купила, реших да го оставя така.

Напредък:
  1.  Блъди Мери - Дж Е. Конрат - 358 страници.
  2.  "Недосегаем" - Кристиян Малинов
  3.  "Левиатан" - Скот Уестърфийлд
  4.  "Принцът на гарваните" - Хал Емерсън - 356
  5.  "Възраждането на Атлантида" - Алиса Дей - 376

Коментари

Популярни публикации от този блог

[book review] "Книгата за математиката" - Клифърд Пиковър

[book review] "Срив" - Б.А.Парис [book club]

[book review] "Физика на невъзможното" - Мичио Каку