Let me count the ways reading challenge 2013

Hosted by Avanti's place
 Counting the pages read in 2013

I sign up for level Condominium: 8,001 - 10,000 pages

For the total nu,ber of pages - check the counter above ;)
 1. The alien from Dolna Mitropoliya - Petar Marchev -135
 2. Bloody Mary - J. A. Konrath - 355
 3. To love with eyes wide open  - Jorge Bukay - 258
 4.  The war of the flowers - Tad Williams - 750
 5.  Leviathan - Scott Westerfield - 376
 6.  Twelve days/Yound 80 - Marjie Myers- 78 (prf file)
 7.  Untouchable - Kristian Malinov - 350
 8.  Disconnect - Imran Siddiq - 277
 9. Everville: The first pilar - Roy Huff - 230
 10.  My name was Bert - LeAnn Perman - 65
 11. Dangerous games - Anya Snow & Scarlet White- 125
 12. The thin line - Anya Snow & Scarlet White- 125
 13.  The Prince of Exiles - Hal Emerson - 490 (Smashwords pdf)
 14.  The Big adventure of the Little Gremlin - Nicola Raikov- 56
 15.  The Prince of Ravens - Hal Emerson- 356
 16.  Atlantis rising - Alyssa Day- 376
 17.  Lover mine - J.R.Word - 528
 18.  Big red tequilla - Rick Riordan - 417
 19.  Sanguis  - Aleksandrina Ghelezova- 287
 20.  Anima - Aleksandrina Ghelezova - 224
 21.  Guardians at the gate - Ray Dacolias- 258

~~~

В това предизвикателство - броим страничките, прочетени през 2013 :)

Аз се записах за ниво 8001 - 10 000 страници. Горе балончето отброява напредъка, а ето книгите, които допринесоха за него:

 1.  Извънземното от Долна Митрополия - Петър Марчев~ 135
 2. Блъди Мери - Дж. Е. Конрат - 355
 3. Да се обичаме с отворени очи - Хорхе Букай - 258
 4.  "Войната на цветята" - Тад Уилямс- 750
 5.  "Левиатан" - Скот Уестърфийлд - 376
 6.  Дванадесет дни"/"Млади 80" - Марджи Майърс - 78 (pdf файл)
 7.  "Недосегаем" - Кристиян Малинов - 350
 8. "Разединени" - Имран Сидик - 277
 9.  "Моето име беше Бърт" - ЛиАн Перман - 67
 10.  "Евървил: Първият стълб" - Рой Хъф - 230
 11.  "Опасни игри" - Аня Сноу и Скарлет Уайт - 125
 12. "Тънката граница" - Аня Сноу и Скарлет Уайт- 125
 13.  "Принцът на изгнаниците" - Хал Емерсън - 490 (pdf) 
 14.  "Голямото приключение на малкото таласъмче" - Никола Райков - 56
 15.  "Принцът на гарваните" - Хал Емерсън - 356
 16.  "Възраждането на Атлантида" - Алиса Дей- 376
 17.  "Единствена любов" - Дж.Е.Уърд- 528
 18.  "Голяма червена текила" - Рик Риърдън - 417
 19.  "Кръв"  - Александрина Железова- 287
 20.  "Душа" - Александрина Железова - 224
 21.  "Пазачи на портата" - Рей Даколиас

Коментари

Популярни публикации от този блог

Летен четатон

[book review]Rarity from the Hollow

Трибагрен четатон - финален отчет