About Me

Моята снимка
Здравейте! Аз съм Нина - или Топчо :) Добре дошли на моите странички, където плямпам основно за книжки и разни сръчности.

Blog Archive

Follow by Email

Последователи

Етикети

сряда, 16 януари 2013 г.

Let me count the ways reading challenge 2013

Hosted by Avanti's place
 Counting the pages read in 2013

I sign up for level Condominium: 8,001 - 10,000 pages

For the total nu,ber of pages - check the counter above ;)
 1. The alien from Dolna Mitropoliya - Petar Marchev -135
 2. Bloody Mary - J. A. Konrath - 355
 3. To love with eyes wide open  - Jorge Bukay - 258
 4.  The war of the flowers - Tad Williams - 750
 5.  Leviathan - Scott Westerfield - 376
 6.  Twelve days/Yound 80 - Marjie Myers- 78 (prf file)
 7.  Untouchable - Kristian Malinov - 350
 8.  Disconnect - Imran Siddiq - 277
 9. Everville: The first pilar - Roy Huff - 230
 10.  My name was Bert - LeAnn Perman - 65
 11. Dangerous games - Anya Snow & Scarlet White- 125
 12. The thin line - Anya Snow & Scarlet White- 125
 13.  The Prince of Exiles - Hal Emerson - 490 (Smashwords pdf)
 14.  The Big adventure of the Little Gremlin - Nicola Raikov- 56
 15.  The Prince of Ravens - Hal Emerson- 356
 16.  Atlantis rising - Alyssa Day- 376
 17.  Lover mine - J.R.Word - 528
 18.  Big red tequilla - Rick Riordan - 417
 19.  Sanguis  - Aleksandrina Ghelezova- 287
 20.  Anima - Aleksandrina Ghelezova - 224
 21.  Guardians at the gate - Ray Dacolias- 258

~~~

В това предизвикателство - броим страничките, прочетени през 2013 :)

Аз се записах за ниво 8001 - 10 000 страници. Горе балончето отброява напредъка, а ето книгите, които допринесоха за него:

 1.  Извънземното от Долна Митрополия - Петър Марчев~ 135
 2. Блъди Мери - Дж. Е. Конрат - 355
 3. Да се обичаме с отворени очи - Хорхе Букай - 258
 4.  "Войната на цветята" - Тад Уилямс- 750
 5.  "Левиатан" - Скот Уестърфийлд - 376
 6.  Дванадесет дни"/"Млади 80" - Марджи Майърс - 78 (pdf файл)
 7.  "Недосегаем" - Кристиян Малинов - 350
 8. "Разединени" - Имран Сидик - 277
 9.  "Моето име беше Бърт" - ЛиАн Перман - 67
 10.  "Евървил: Първият стълб" - Рой Хъф - 230
 11.  "Опасни игри" - Аня Сноу и Скарлет Уайт - 125
 12. "Тънката граница" - Аня Сноу и Скарлет Уайт- 125
 13.  "Принцът на изгнаниците" - Хал Емерсън - 490 (pdf) 
 14.  "Голямото приключение на малкото таласъмче" - Никола Райков - 56
 15.  "Принцът на гарваните" - Хал Емерсън - 356
 16.  "Възраждането на Атлантида" - Алиса Дей- 376
 17.  "Единствена любов" - Дж.Е.Уърд- 528
 18.  "Голяма червена текила" - Рик Риърдън - 417
 19.  "Кръв"  - Александрина Железова- 287
 20.  "Душа" - Александрина Железова - 224
 21.  "Пазачи на портата" - Рей Даколиас

Няма коментари:

Публикуване на коментар