Quick fix challenge sign up

Hosted byJessie's book place

Goal:This is a challenge about reading books with less than 300 pages.
 • Books such as MG/YA, graphic novels/manga, audio, rereads, can count toward your goal.
  • *Updated* Anthologies and short stories count as well.
Level: Paperclips: 10 books

Reviews: If we want to.

My progress:
 1. The alien from Dolna Mitropoliya - Petar Marchev - 135 p
 2. To love with eyes wide open - Jorge Bukay - 258
 3.  Twelve days/Yound 80 - Marjie Myers- 78 (pdf file)
 4. Disconnect - Imran Siddiq - 277
 5. Everville: The first pilar - Roy Huff - 230
 6. My name was Bert - LeAnn Perman - 67
 7.  Dangerous games - Anya Snow & Scarlet White  - 125
 8.  The thin line - Anya Snow & Scarlet White- 125
 9.  The Big adventure of the Little Gremlin - Nicola Raikov
 10.  Sanguis  - Aleksandrina Ghelezova- 287
 11.  Guardians at the gate - Ray Dacolias - 258

~~

Предизвикателство "Бърза поправка":)
Цел: - предизвикателство за книги с по-малко от 300 страници. Манга, аудио, препрочитания, сборници с разкази също се броят.

Ниво: Кламер: 10 книги
Ревюта: по желание
ПРогрес:
 1.  Извънземното от Долна Митрополия - Петър Марчев - 135
 2. "Да се обичаме с отворени очи" - Хорхе Букай - 258
 3.  Дванадесет дни"/"Млади 80" - Марджи Майърс - 78 (pdf file)
 4. "Евървил: Първият стълб" - Рой Хъф - 230
 5. "Моето име беше Бърт" - ЛиАн Перман - 67
 6. "Разединени" - Имран Сидик - 277
 7.  "Опасни игри" - Аня Сноу и Скарлет Уайт- 125
 8. "Тънката граница" - Аня Сноу и Скарлет Уайт - 125
 9.  "Голямото приключение на малкото таласъмче" - Никола Райков- 56
 10.  "Кръв"  - Александрина Железова 
 11.  "Пазачи на портата" - Рей Даколиас - 258


Коментари

Публикуване на коментар

Популярни публикации от този блог

Летен четатон

[book review]Rarity from the Hollow

Трибагрен четатон - финален отчет