British books 2013

Hosted by Feeling Fictional

Sad puppy eyes always make me sign for a challenge XD

The aim is to read at least 12 books by Britsh authors

Progress
Twelve days/Yound 80 - Marjie Myers
 Disconnect - Imran Siddiq

~~

Тъжни кучешки очички - - как да не се запишеш!
В това предизвикателство целта е поне 12 книги от британски автори

Прогрес
 Дванадесет дни"/"Млади 80" - Марджи Майърс


"Разединени" - Имран Сидик

Коментари

Публикуване на коментар

Популярни публикации от този блог

Летен четатон

[book review]Rarity from the Hollow

Трибагрен четатон - финален отчет