Witches and witchcraft reading challenge 2013 sign upClick button for details!

As last year, I sign up for 
Initiate:  Read 1 - 5 Witchy Books
However, my goal is really low this year - I set myself to read 2 books

My progress:
  1. Untouchable - Kristian Malinov 
  2.  Guardians at the gate - Ray Dacolias
~~~
Както и миналата година, се записвам за Вещерското предизвикателство на най-ниското ниво 1-5 книги. Но целта, която си поставям, е наистина ниска - предизвиквам се да прочета 2 книги по това.

Прогрес:
  1.  "Недосегаем" - Кристиян Малинов 
  2.  "Пазачи на портата" - Рей Даколиас

Коментари

Публикуване на коментар

Популярни публикации от този блог

Летен четатон

[book review]Rarity from the Hollow

Трибагрен четатон - финален отчет