[book review] Две малки момиченца в синьо/Two little girls in blue

Заглавие: "Две малки момиченца в синьо"
Автор: Мери Хигинс Кларк

Предпрочитно:
Ммм, първа среща с една доста известна писателка. Високи очаквания.

Историята:
Скоро след като се нанасят в новата си къща, семейство Фроли е сполетяно от голямо нещастие - отвлечени са двете им малки дъщерички, а похитителите искат непосилен откуп. Следва друг тежък удар - след като с много преговори откупът е платен, се връща само едното момиченце - другото е обявено за мъртво. Кели обаче не е съгласна с това и твърди, че сестричката ѝ е жива... но трябва да побързат, защото е много, много болна.

Следпрочитно:
Ами... очаквах нещо повече. Чувала съм само хубави неща за тази авторка, сюжетът изглеждаше обещаващ, а най-много ме привлече детайлът за феномена на връзка между близнаците. Обичам твърдо реалистичните истории, обичам и откровеното фентъзи, но в читателския ми свят винаги ще има специално място и за онези истории, които балансират на между познатото, непознатото и непознаваемото.  Нещата тук обаче ми се сториха твърде повърхностни, във всяко отношение. Нито един от персонажите не остави следа и сега трябваше да си ги припомня, въпреки че четох книгата преди по-малко от два месеца и обикновено имам някакъв спомен. Но тук двуизмерните герои излязоха на сцената, изиграха ролята си и зачезнаха нанякъде. Самото разследване също ми се видя малко претупано, особено както се опитаха да вкарат втори криминален случай, на изчезвалата преди години съпруга на един от заподозрените. Уж нещата трябваше да се заплетат и да образуват сложна картина, но си останаха по-скоро като щрихи.
Връзката между близнаците несъмнено беше това, което бе най-интригуващо в книгата, но и то не ми беше достатъчно. Може би защото дечицата бяха твърде малки - ако бяха по-големи и с повече осъзнаване за случващото се, щеше да е по-интересно.
И така. От това, което чувам, това не се нарежда сред най-добрите произведения на Мери Хигинс Кларк, така че сигурно ще ѝ дам и повторен шанс някой път.

3 звездички от мен.

Title: Two little girls in blue
Author: Mary Higgins Clark

Pre-read thoughts:
First meeting with an author. Much expectation. So wow.

The story:
Soon after the Frawley family moves to their new home, a misfortune falls upon them - their two little daughters are kidnapped and a ransom is wanted to an amount the poor parents don't have. When with great struggle the money are collected and given away, another stroke follows - only one of the girls is returned and the other is announced dead. But little Kelly thinks otherwise and must convince her parents to help Kathy before it is too late.

After-read thoughts:
Oh well.... I was up for something more. I've heard only good things for this author, and the premise sounded more than nice, especially with the twins phenomenon. I do like stories that are straight to reality, and those that are upmost fantasy, but in my reading love world there is also a special place for stories that tread on the border of known, unknown and unknowable.
Here however... everything felt superficial. Now I remember nothing of the characters, even if I read the novel less than two months ago, and knowing myself, I ought to recall something. But not. The two-dimensional characters seemd just to pop on the scene, play their role and then exit and be forgotten by me. The investigation itself wasn't the best I've read either. With random details about every suspect, it was supposed to form an intricate pattern, but it felt barely outlined.
No doubt, the connection between the twins was the most intriguing thing in the book, and yet I wanted more. Maybe if the girls were a bit older and had more realisation of what is going on and in between them, it'd been more interesting.
And so this is. From what I read, this is not one of Mary Higgins Clark's best novel, so I'll be willing to give her a second try sometimes. But for now I give this book 3 stars.

Challenges:

  1. Gentle Spectrums -  Hosted by Riedel Fascination - my progress 
  2. My kind of Mystery - Hosted by Riedel Fascination  - my progress
  3. Etheral - Hosted by Riedel Fascination - my progress

Коментари

Популярни публикации от този блог

Летен четатон

[challenge] Серийно предизвикателство 2020

[challenge] Книжно БИНГО 2020