Real books 2014Rules in short: to read real, physical books.

I do love ebooks, and they are the perfect way for me to read new editions from overseas when the post taxes for the physical copy would exceed the price of the book. But I admit that I love real books a bit more. There is something in them I just can't resist. So I sign up for 50+ – Real Book Queen/King 

 1. The Secret of the Orange Cat - Z.K.Slaby and others 
 2.  The Cat and the Black Daffodil - Al Toro 
 3.  The Cursed Cup - Lora Lazar 
 4.  The Host - Stephenie Meyer 
 5. Goosebumps (trio of stories) - R.L.Stine 
 6.  Warriors of Poseidon (Containing two novellas - Wild Hearts in Atlantis & Shifter's Lady) - Alyssa Day 
 7. Turkish gambit - Boris Akunin 
 8. All our yesterdays - Cristin Terrill

~~~~

"Истински книги"Правилата накратко: да четем физически копия на книги

Никога не съм взимала страна във войната истински срещу електронни книги. Обичам и двете форми. Електронните книги са ми особено полезни, когато чета издания на английски, които биха стрували луди пари да ги поръчам - а пощенските такси биха били няколко пъти цената на книгата. Но все пак малко повече си обичам истинските томчета. Има нещо в тях, на което не можеш да устоиш. Затова и се записвам са ниво 50 + - Книжна кралица 

 1.  "Тайната на оранжевата котка" - З.К.Слаби и др. 
 2.  "Котаракът и черният нарцис" - Ал Торо 
 3.  "Чашата на проклятието" - Лора Лазар
 4.  "Скитница" - Стефани Майър 
 5.  "Призрачни истории" - Р.Л.Стайн 
 6.  "Войните на Посейдон" (две новели) - Алиса Дей 
 7. "Турски гамбит" - Борис Акунин 
 8. "Всички наши вчерашни дни" - Кристин Терил

Коментари

Популярни публикации от този блог

Топчест пътеводител за Алеята на книгата

Летен четатон

[challenge] Серийно предизвикателство 2020