Chunkster 2014

Hosted by Chunkster Reading Challenge

Rules in short: Read books with 450 pages or more. This year YA, ebooks and audio books are allowed!

No levels this year, but I challenge myself for 10 chunksters. Last year I managed 7, and back then YA wasn't allowed
  1.  The Host - Stephenie Meyer

~~~~

"Дебеличко предизвикателство" :)


Хост:Chunkster Reading Challenge

Правилата накратко: това предизвикателство е за книги с 450 страници или повече. За разлика от предишни години, този път YA, електронни и аудио книги се броят. Няма конкретни нива, но се записвам за 10 книги. Миналата година успях 7, а тогава юношеските не бяха разрешение.
  1. "Скитница" - Стефани Майър

Коментари

Популярни публикации от този блог

Летен четатон

[challenge] Серийно предизвикателство 2020

[challenge] Книжно БИНГО 2020