Historical fiction 2014

Hosted by Ramblings of a Daydreamer

Rules in short: to read historical ficiton. All subgenres are included - romance, ya, even time travel!

I sign up for level 6-12 books ~ Slipping through time
 1.  Unmasking the knight - Terri Lyndie 
 2. Turkish gambit - Boris Akunin 
 3. The Wolfman - Johnatan Maberry 
 4. Changeless - Gail Carriger 
 5. Blameless - Gail Carriger 
 6. Heartless - Gail Carriger

~~Исторически романи

Хост: Ramblings of a Daydreamer

Правилата накратко: тук влизат всички исторически романи, с всичките им поджанрове - юношески, романси, дори и пътуванията във времето се броят :)
Записвам се за ниво 6-12 книги - "Приплъзвам се във времето"
 1.  "Рицарят без маска" - Тери Линди 
 2. "Турски гамбит" - Борис Акунин 
 3. "Човекът вълк" - Джонатан Мабъри 
 4. "Неизменна" - Гейл Каригер 
 5. "Невинна" - Гейл Каригер 
 6. "Безсърдечна" - Гейл Каригер

Коментари

Популярни публикации от този блог

Летен четатон

[challenge] Серийно предизвикателство 2020

[challenge] Книжно БИНГО 2020