Quick fix 2014

Hosted by Jessie's book place

Rules in short: read books of 300 pages or less. Graphic novels, rereads, short story antologies count

Last year I read a surprisingly great number of thinner books, so now I am signing up for level Duck Tape - 25 books

Progress:
 1.  White Thirst - Mike Anka (263 p)
 2.  The Secret of the Orange Cat - Z.K.Slaby and others (159)
 3.  Witch's Bounty - Ann Gimpel(200)
 4.  Skyskipper: The ballad of Bailey Jo - Lexa Roi Clarke 194
 5.  Unmasking the knight - Terri Lyndie 
 6.  Warriors of Poseidon (Containing two novellas - Wild Hearts in Atlantis & Shifter's Lady) - Alyssa Day 
 7. Earthwalker (The Seduction of Declan Holmes) - Lexa Roi Clarke
 8. "Tender triumph" - Ruth Roberts

~~~

"Бърза поправка"


Хост: Jessie's book place

Правилата накратко: да се четат книги с 300 страници или по-малко. Комикси, препрочитания, разкази - всичко се брои.

Миналата година прочетох изненадващо голям брой по-тънки книги, затова сега се записвам за ниво "Тиксо" - 25 книги.

Напредък:
 1.  "Бяла жажда" - Майк Анка (263 стр)
 2.  "Тайната на оранжевата котка" - З.К.Слаби и др. (159 стр)
 3.  "Дарът на вещицата" - Ан Гимпел `(200 стр)
 4.  "Скайскипър: балада за Бейли Джо" - Лекса Рой Кларк 194
 5.  "Рицарят без маска" - Тери Линди 49
 6.  "Войните на Посейдон" (две новели) - Алиса Дей 
 7. "Бродяга (Съблазняването на Деклан Холмс) - Лекса Рой Кларк 
 8. "Нежен триумф" - Рут Робъртс

Коментари

Популярни публикации от този блог

Летен четатон

[challenge] Серийно предизвикателство 2020

[challenge] Книжно БИНГО 2020