Wrap-up post: Series challenge

Hosted by Read.Sleep.Repeat.


There were several badges as prizes to be won. I took them as goals. Knowing myself, I aimed for the lowest - 1-3 series finished. But even so, I hardly made it - I finished only one series - The Parasol Protectorate by Gail Carriger

The first, Soulless I read maybe two years ago, and this year I finished the rest:
Финален отчет: предизвикателство поредици
Дори и на най-ниското ниво, едвам се справих тук - завърших само една поредица - "Протекторатът на слънчобрана" от Гейл Каригер. Първата, Без душа , прочетох преди около две години, а тази наваксах с останалите четири:
  1. Неизменна" - Гейл Каригер 
  2. "Невинна" - Гейл Каригер 
  3. "Безсърдечна" - Гейл Каригер 
  4. "Безвременна" - Гейл Каригер

Коментари

Популярни публикации от този блог

Топчест пътеводител за Алеята на книгата

Летен четатон

[challenge] Серийно предизвикателство 2020