[book review] Кървава малага/ Bloody malaga

Заглавие: "Кървава малага"
Автор: Боряна Дукова

Предпрочитно:
За първи път тази книга привлече вниманието ми чрез един конкурс, където (кандидат)читатели задаваха въпроси на авторката. Не спечелих, но се радвам, че и моят въпрос беше от зададените. И осъзнах, че досега съм слагала на грешно място ударението на думата "малага".

Историята:
Ирина е млада преводачка, на която често възлагат да съпровожда и превежда на бизнесмени. Но напоследък съдбата я прави случаен свидетел на странни и навеждащи подозрения сцени. Дали всички те няма да се окажат свързани в някаква по-голяма схема, и докъде ще стигне Ирина, за да открие истината?

Следпрочитно:
Беше наистина увлекателно написана книга и се четеше изключително бързо. Също така, наистина беше полукриминална история, както е отбелязано на корицата. Не следва догмите на класическите криминални романи, но въпреки това този аспект на романа ми хареса. Беше изключителен случай, като замисъл и като развитието му и беше голямо удоволствие да следя и да правя тук-таме някоя догадка. Това, което започна като стандартното "откриване на труп" продължи да се надгражда и обогатява, докато се превърна в една сложна и многоизмерна история, в която бе замесен кой ли не - като се стигне дори до един продавач на икони :) А вино частта беше перфектна - черешката на сладоледа, ако позволите това неумело гастрономическо сравнение.
  За съжаление, другата полу-част не ми допадна. Корицата обещаваше любов - а аз много обичам съчетанието на криминално разследване с любов. Но връзките на главната героиня не можах да окачествя като любов, не дори като припламнала страст или дори флирт. Те бяха многобройни, особено ако се включат всичките минали споменавания за връзки, че изглеждаха по-скоро като рутина и убиване на скуката, все едно ще е кръвна обида, ако чужденецът, за когото превежда, не се опита да я свали. Може би всичко това беше реалистично, но все тая - това не е тази част от реалността, за която ми доставя удоволствие да чета - аз базирам оценките си именно на това.
Тази част наистина ми досади и ми попречи да ѝ съпреживявам. Освен това, краят ми се видя пришпорен. Колебаех се в оценката си - по скоро дали да закръгля своето 3.5 към три или към четири. Но персонажите наистина бяха старателно изградени и много пълнокръвни, и, както казах, авторката много приятно и умело водеше повествованието. Всичко това натежа, и закръглих към по-високото.

П.П. Намерих долната корица току-що, докато оформях поста. Изглежда не е официална, но не е ли много красива? Даже май ми харесва повече ^^
 Title: Bloody malaga
Author: Boryana Dukova

Pre-read thoughts:
I first noticed this book thanks to a contest where readers could ask the authors various questions. While I didn't win, one of my questions was anwered in the video that followed  - and I realized I've always put tge accent in the word malaga wrong XD

The story:
Irina is a young translator who often accompanies foreign businessman while they do their work. Due to fate's whim, in the last months she was made witness to a series of weird and suspicious scenes. But could they all be a part of a greater scheme? And how far would Irina go to find the truth of it?

After-read thoughts:
This fast-reading and absorbing novel was indeed, as stated on the cover, a half-criminal story. It didn't follow most of the rules of the classic mystery, but I enjoyed it nevertheless. The crime story was complex and unique, and it was a pleasure to see it unfold, and maybe even make a guess or two. What started simply as "finding a dead body" got richer with every chapter, like adding pieces of a huge puzzle, untill everything found its place - from the poor corpse from the beginning to the icon seller on the market. And the wine part was perfect - the cherry on the top, if you would forgive me messing with so many eatables in one sentense.
However, I didn't like the other half of the story that much. The cover promised also love, and a do like a nice mix of love and mystery revealing in a novel. But what was going on, I couldn't classify as love. Nor even as passion, or lust, or flirt. With so many mentions of Irina's relationships and all the semi-affairs in the book, in the end it all looked more like a matter of habbit and not not anything else. As if it would be a grave insult if someone she's working with doesn't try to flirt with her. Maybe it is realistic, but I don't care - it wasn't that part of reality I was searching to read. Yup I am subjective and so are my ratings.
 This element of the novel got in the way of my sympathies for the main heroine. The end seemed a bit rushed too and for a moment I wondered how to round my 3.5 stars. But the nicely built and realistic portraits, the light writing style and the original crime line lifter my final rating up :)


Challenges:

  1. My kind of Mystery - Hosted by Riedel Fascination  - my progress

Коментари

Популярни публикации от този блог

Топчест пътеводител за Алеята на книгата

Летен четатон

[challenge] Серийно предизвикателство 2020