[book review] Нобелистът / The Nobelist

Заглавие: "Нобелистът"
Автор: Елена Алексиева

Предпрочитно:
За първи път засякох тази книга, когато разглеждах сайта на Audioknigi.bg. Беше единствената, която ми привлече вниманието (като цяло и засега нищо от предложените като жанр не ме привлича, въпреки че ми се иска да пробвам да слушам българско аудио). Сериозно се замислих дали да не я купя оттам, но буквално на следващия ден я видях в библиотеката.

Историята:
Докато е на посещение в България, Нобелов лауреат по литература бива отвлечен. Задачата да разследва - както и да предотврати международен скандал - е възложена на инспектор Ванда Беловска. Не след дълго изниква и труп - но принадлежащ на малкоизвестен български писател. Инспектор Беловска ще трябва да навигира, понякога действайки дори пряко шефовете си, за да открие връзката между двете престъпления.

Следпрочитно:
Не знам дали някой е забелязал, но тази книга се задържа с месеци на рафтчето "чета в момента" в Гудрийдс. Това не се дължеше на нейната нечетивност - просто се случи така, че се наложи да я върна в библиотеката, и чак тази зима успях да я заема отново. Иначе книгата беше изненадващо четивна - казвам изненадващо, защото на мен ми е достатъчно да ми кажеш "хайку" и "вътрешни монолози" и е почти сигурно, че ми е загубен интереса. Но дори и през тези обичайни  препъни камъни успях да премина доста леко и общо взето четях с удоволствие - дори и интересът ми да не беше пиков в някои моменти.
На някои места дори се смях, а присъствието на Хенри - моделът на корицата, на която много се радвам - беше доста освежаващо  :D Диалозите също - ех, трябваше да си запиша някъде - "пернишки постмодернизъм" ли беше, или "реализъм". Ванда също ми стана в голяма степен симпатична - което си пролича от факта, че заставах като Пикард и критикувах опитите ѝ за диета.
Обаче.
Трудно ми е да определя тази книга като криминален роман, въпреки че се върти около престъпление и имаме за главен герой полицай. В голяма степен се разочаровах от това, защото с нетърпение очаквах разплитането на случая, а буквално всичко, което има да се каже за разследването, бе написано на задната корица. Тези спойлери поне можеше да бъде спестено. Другият ми "криминален" проблем бе, че финалните улики, които доведоха до разплитането на случая, бяха поднесени буквално на тепсия. А третото - че не ми остави никакво чувство за завършек.
Романът се фокусираше повече върху главната героиня - Ванда Беловска - и нейните преживявания и размишления, които се случваха на фона на разследването. В това няма нищо лошо, но на мен лично би ми било по-интересно, ако беше обратното. Дали има някакъв поджанр, нещо като крими slice-of-life? Ако има, бих поставила този роман там.
Не знам и дали мога да приема книгата като социален и психологичен коментар и критика. Не я подхванах с тази нагласа. Наистина, имаше нещо там, но не достатъчно, че да ме накара да цъкам с език и да кимам с глава. Твърде много неща останаха за мен във въздуха, когато исках да дръпнат малко повече напред - въпреки че явно идеята е била именно да останат по този начин.

Мисля, че някои хора ще се влюбят в "Нобелистът", а други ще ги изнерви или отегчи до краен предел. Аз си бях по средата - бих искала акцентът да е другаде, но не ми беше и неприятно да чета. Сложих ѝ оценка 3.5 - закръглено на 4 звездички.
Title: The Nobelist
Author:Elena Alexieva

Pre-read thoughts:
I first encountered this title while browsing Audioknigi.bg in search for a audio book in Bulgarian - something I've been eager to try. This was maybe the only title that caught my attention and I contemplated buying the audio but the next day I spotted it in the library and took the physical copy.

The Story:
While visiting Bulgaria, a winner of the Nobel Award for Literature is abducted. In charge of investigating - and preventing a scandal - is inspector Vanda Belovska. Soon after the abduction, a dead body shows up - of a little know Bulgarian author, who is however wearing the clothes of the Nobelist. Inspector Belovska will have to navigate, sometimes even working against her bosses wishes, in order to find the connection between the two.

After-read thoughts:
Maybe someone had noticed that this book spent a long time on my Reading shelf on GR. It was not due to it being unreadable, the explanation is simple - first time I had to return it to library, couldn't check it out immediately after and was able to do so only this winter. In fact, the novel was surprisingly easy  and pleasent to read - I say surprsingly, because usually just mentions of "haiku" and "long inner monologues" are enough to lose me as a reader - or at least as an eager one. But even through those "delicate" matters the book gave me safe pass and I can say that it it was from beginning to end a pleasent read, without getting me bored or lost.
Some place were actually worth a good laugh, and I found the presense of Henry - the model from the cover and Vanda's pet - absolutely delightful :D So were the dialogues - I wish I took some note before returning the book. I even liked Vanda and felt for her - which was mostly visible when I was standing like Picard and yelling "that's not how you're supposed to diet!".
But.
It is hard for me to think of this book as a crime novel, even if it includes 1)a crime and 2)a police officer. I was so eager to see how the investigation would go but was very dissappointed that basically everything there was to be said of it was in fact written on the back cover. My next "crime" problem was that the final clues that lead to the truth were just roandomly given away. And my last crime complain - I didn't have a feeling of ending whatsoever.
The novel focused more on Vanda's inner world - her thoughts and feelings, and the investigation was more of a background. This is an interesting option, but I'd rather go for the classic way where things would be in reverse. I wonder if there is a sub-genre, something like Crime Slice of life - if there is, I put this book in such category.
I don't know if a sould look at this novel as a sort of social and psychological commentary. It was not what I was looking for and while there undoubtedly was something. maybe it wasn't enough for the untempted reader. Too many things were left open when I'd prefered them otherwise - even whem I'm pretty sure it was the idea to be like this.

I think this book may become favourite to some ,and bore thoroughly others. I was in between - while not everything was to my liking, I still enjoyed the book and gave it 3.5, rounded to 4 stars/

Challenges:
It was read in 2014, so it goes to the only challenge still open:


  1. My kind of Mystery - Hosted by Riedel Fascination  - my progress

Коментари

Популярни публикации от този блог

Топчест пътеводител за Алеята на книгата

Летен четатон

[challenge] Серийно предизвикателство 2020