[book review] [audio book review] Wolf/Вълк

Title:Wolf
Author: Margaret Windsor
 Audio book narrated by Johnatan Waters

Note:  I got this audio book for free in exchange of my honest review from audiobookblast.com

Pre-read thoughts:
Just an year ago I started listening to audio books, and now I am helplessly hooked. And just a month ago, I stubled on a site offering audiobooks for reviews and duh! Of course I got to try it. This was my first pick. I've been on such a werewolf wave lately.

The Story:
Deep in a cabin in the forest, a unnamed boy lives. Everyday he takes care of the man who lives there, cleaning, washing... and one night per month he takes care of the monster. But something is stirrung inside of him, memories of a life far long gone, hope of a future void of the constant fear - but is this even possible?

After-read thoughts:
Wolf is a short novel, and therefore makes a short audiobook - about two hours - and makes for a great in-between listen. Overall, I really enjoyed it. The author did especially great in building an atmosphere of pending fear and haunting which was the thing I appreciated the most in the book. The first half of the novel goes  mostly throught the mundane daily chores the unnamed boy does in order to sustain himself and the man he lives it. Even if uneventful, this part managed not to bore me, due mostly to the author's story telling - I really liked Margaret Windsor's way with words -  and said atmosphere, and let's not forget the narrator's efforts.
The second half was def more action full. It hinted on many things of the past and thrilled me, but sadly many of those were left as the hints and bits and weren't explained fully. I really wanted to get to know more of how this whole werewolf affair happened. In a way, the novel's lenght was perfect. It stopped right before I got annoyed with the pace and the few answers I was geting, and tho the ending didn't surpise me much, I felt satisfied as a reader.
The narration was nice addition to the story. I liked Johnatan Water's voice, it was nice to listen and easy to understand at all times. I was bit annoyed tho, at times when he as accentuating the "he"s that I could litterally see in both bold and italics - it was giving a weird staccato of the otherwise nice flow.But otherwise, he really helped the story come to life and I would love to listen him elsewhere.
I gave the book 4 stars for story and 4 for narration... which makes for an easy overall of 4 star rating. While not your usual summer read/listen, and without hiding many surprises as a story, Wolf was an interesting experience because of the way it was told ans presented.

Заглавие:Вълк
Автор: Маргарет Уиндзор
Аудиокнигата е прочетена от Джонатан Уотърс

Бележка: получих аудиокопие за ревю от audiobookblast.com

Предпрочитно:
Започнах да слушам аудиокниги преди около година, и оттогава се зарибих. Няма сега да се впускам във възхваляване на плюсовете на този медиум, защото май вече съм го правила, но може да си представите колко се зарадвах, когато намерих сайт с аудиокниги за ревю. Това е първата, която си избрах, защото напоследък съм на върколашка вълна.

Историята:
В една колиба дълбоко в горите живее едно неназовано момче. Ден след ден то се грижи за мъжа, с когото делят колибата... а една нощ в месеца - за звяра. Но напоследък все по-често в съзнанието му неканени идват спомени от времето преди Вълка, и бледи надежди за бъдеще без страх... Но дори когато в ръцете на момчето попада ключ, който може би крие истини както за миналото, така и за бъдещето, той ще намери сили да го използва?

Следпрочитно:
"Вълк" е кратка новела, и съответно кратка за слушане аудио книга. Около два часа дълга, се вмества доста удобно между другите занимания. Като цяло, доста ми хареса - особено атмосферата, която авторката така старателно бе построила. Още от корицата човек може да получи представа за тегнещия страх, напрежение и безизходица, които изпълват историята, и Маргарет Уиндзор поддържа това чувство от начало до край. Първата половина на книгата се занимава главно с всекидневните задължение, които момчето извършва, за да оцелеят и то, и мъжа-звяр, както през дните.... така и през лунните нощи. Въпреки че е като цяло лишена от значими събития, тази част съумя да не ме отегчи. В голяма степен това се дължеше на начина, по който авторката боравеше с думите, и как се наслояваше чувството за въртене в омагьосан кръг, от който няма измъкване. Не подценявам и приноса на актьора, естествено.
Втората част бе доста по-изпълнена с екшън. Освен това, тя донесе и доста улики за това какво се е случило в миналото, но за съжаление повечето от тях бяха косвени и повечето загадки останаха само частично обяснени. В известен смисъл, като дължина книгата беше идеална. Ако беше продължила още малко поддържана само от атмосфера и догадки, сигурно щях да се отегча - но тя свърши точно преди това да стане. Е, остава опцията за повече разяснения, ако беше продължила още, но да не се впускаме в теории. Краят не ме изненада особено, но бях доволна в крайна сметка.
Прочитът на книгата бе неделима част от цялостното ѝ възприемане. Гласът на Джонатан Уотърс не само бе приятен за слушане, а и като дикция бе много лесен за разбиране. Подозирам, че без неговото изпълнение атмосферата на книгата, което за мен си остава най-силното ѝ качество, изобщо нямаше да бъде така въздействаща. Изнервих се само, когато той много силно наблягаше на някои думи - просто виждах как в текста те са сигурно едновременно с курсив и болднати. Акцентирането си е окей, но това си беше направо престараване, и придаваше едно много странно стакато звучене.
В този случай, давам и на историята, и на аудио изпълнението по 4 звездички, така че сумарно е лесно - пак 4. Въпреки че не бе стандартното лятно четиво, "Вълк" ми направи добро впечатление като една от онези истории, които те заинтригуват не толкова заради историята, а заради начина, по който е разказана и представена

Коментари

Популярни публикации от този блог

Топчест пътеводител за Алеята на книгата

Летен четатон

[challenge] Серийно предизвикателство 2020